4 nye kraftverk får elsertifikater

NVE fortsetter å godkjenne kraftverk for esertifikater. Ytterligere fire har nå fått godkjenning, og det totalle antallet er nå oppe i 69. Det er Bergesli kraftverk og Nordbøåna kraftverk i Telemark, Mortendalselva kraftverk i Troms og Reisæter kraftverk i Hordaland som er sist ut i rekken. De har en samlet ytelse på rett under 5 MW, og en produksjon på 13.4 GWh.
Det totale antallet kraftverk som har fått godkjenningen er nå 69; 68 vannkraftverk og ett vindkraftverk. Det er fremdeles bare tre kraftverk som har fått nei.

HER legger NVE fortløpende ut informasjon om godkjente og avslåtte elsertifikatsøknader.