Formell åpning på Berild

Berdalskraft hadde formell åpning av kraftstasjonen på Berild 24. august. Produksjonen går over all forventning, og Småkraftforeningas styreleder fikk æren av å lede åpningsseremonien. Etter et drøyt år i produksjon kunne endelig den formelle åpningen av kraftverket finne sted 24. august. Det ble feiret med middag, omvisning og kake for inviterte medspillere og dignitærer. Den formelle åpningen fikk styreleder i foreninga, Trond Ryslett stå for, da han satte støpselet i stikkontakten over utløpet fra stasjonen.
Det er heller ikke uten grunn at Ryslett fikk denne jobben – Småkraftforeninga har nemlig noe av æren for at det ble utbygging. Daglig leder Pål Engen i Berdalskraft forteller til Åndalsnes Avis at han har hatt tanker om en utbygging i lang tid, men at det var under et informasjonsmøte i vår regi at planene skjøt fart.

– Helt siden jeg hadde jobb ved Rauma Energi AS tenkte jeg på muligheten for å bygge ut Berdalselva, sier Engen til avisen.
– I 2003 var det småkraftseminar på Åndalsnes i regi avSmåkraftforeninga. Dette satt fart i planene, og vi begynte planleggingen.

Ikke bare enkelt

Grunneierne på Berild fikk først tilbud om å selge fallrettighetene til Småkraft AS, men valgte etter diskusjon å ta jobben selv. Nå er det fire grunneiere som sammen eier Berdalskraft.

Arbeidet med å få til en utbygging i Berdalselva i Rauma i Møre og Romsdal begynte altså allerede i 2003, og Berdalskraft søkte om dispensasjon fra samlet plan for vern av vassdrag. Konsesjon fra NVE forelå i 2007. Men det betød ikke at byggingen kunne starte; etter protester fra Naturvernforbundet gikk saken til Miljøverndepartementet, og først i januar 2009 ble klagen avvist.

Prøvestarten var 7. mars 2011, og resultatene har vært gode. Turbinene produserte 18 GWh, 30 % over forventningene, og 2012 ligger an til å være et minst like godt år. Installert effekt er 4,5 MW.