Grunneier som kraftleverandør

NORSKOG inviterer til seminar under tittelen “Grunneier som kraftleverandør – Vind, vann og bio” onsdag 5. september. Interessante temaer belyses av innlederne, blant annet Ola Mørkved Rinnan fra Eidsiva Energi. Dette er programmet for seminaret, som finner sted på Håndverkeren i Oslo, onsdag 5. september:
12.00 – 12.05 Prolog, Arne Rørå (adm. dir. NORSKOG)

12.05 – 12.30 Klima- og energiutfordringene har ført til store omlegginger i både europeiske og norsk energi- og klimapolitikk. Hvordan påvirker dette norsk kraftmarked over tid, og hvilke faktorer påvirker kraftmarkedet? Oluf Ulseth (Energi Norge)

12.30 – 12.45 Naturverdier og kraft – hva stanser konsesjonssøknader ? (Øystein Grundt, NVE)

12.45 – 13.00 Kaffe

13.00 – 13.20 Småkraft – situasjonen, mulighetene og skrankene i tiden fremover.
Henrik Glette (daglig leder, Småkraftforeninga)

13.20 – 13.40 Vindkraft – marginale gigantprosjekter og spennende mulighet for grunneier.
Konsernsjef Ola Mørkved Rinnan (Eidsiva Energi AS)

13.40 – 14.00 Bioenergi – status og fokus Q3-2012 Inge Olav Fure (daglig leder, NOBIO)

14.00 – 14.15 Kaffe

14.15 – 14.35 Grunneier i kraftprosjekter. Daglig leder Rune Skjevdal (Norsk Grønn Kraft).

14.35 – 15.00 Spørsmål og diskusjon

Prisen er kr. 200,-

Påmelding skjer til NORSKOG på mail eller til sentralbordet på 22 51 89 00.