Kraftlinjer nede, kontinentet avskåret

Vedlikeholdsarbeid fører til at utenlandslinjene Norned og Skagerrak kobles fra, noe som leder til ekstra mye kraft i det nordiske markedet, og fall i spotprisene. Produsenter i sør-Norge mener det er unødvendig å stenge begge linjene samtidig. Norned-forbindelsen, som går til Nederland og har en kapasitet på 700 MW, er allerede tatt ut av drift, for nødvendig vedlikehold. På mandag blir 1000 MW-forbindelsen Skagerrak koblet ut, i forbindelse med oppgradering av Kristiansand-Arendal.
Misfornøyde produsenter

For produsentene oppfattes det som problematisk at utenlandsforbindelsene er nede samtidig. Krafthandler Jacob Hornnes hos Sognekraft sier til Europower at eksportbegrensningene gjør det vanskelig.

– Det har vært en våt sommer og det er nå vi har bruk for å få ut vannet, sier han til nettsiden. Hornnes forventer at systemprisen på kraft går ned denne uken, og peker på at varslene er relativt våte fremover.

Nordned er ikke operativ igjen før 16. september, og Skagerrak er tilbake 5-6 dager senere.