To godkjenninger i uke 36

Ytterligere to kraftverk er blitt godkjent for elertifikater sist uke. Til nå er 71 kraftverk godkjent. Det er Sagabekken 1 i Telemark og Vasstøl i Rogaland som nå er godkjent for elsertifikater. De har en installert effekt på henholdsvis 0.4 og 4.85 MW, og produksjon på 1.55 og 24 GWh.
Til nå har 71 kraftverk blitt godkjent fo relsertifikater, av dem er 70 vannkraftverk og ett vindkraftverk. Tre kraftverk har fått nei.

HER legger NVE fortløpende ut informasjon om godkjente og avslåtte elsertifikatsøknader.