Energiministeren til Sogn og Fjordane

Ola Borten Moe besøker Sogn og Fjordane 25. september, for å delta på møte om fornybar energi, og for å markere oppstarten av arbeidet på Ørskog-Fardal. Seminaret han deltar på skal handle om fornybar energi i fylket. Program for møtet
12.45 Moskog. Markering av oppstarting på arbeidet på Ørskog – Fardal, der olje- og energiminister Ola Borten Moe symbolsk koplar saman Vestlandet og Midt Noreg.

13.30 Lunch i Sunnfjord Energi AS sine lokale i Førde.

14.00 Energiregion Sogn og Fjordane.
Innleiing med fokus på næringsutvikling i forhold til Fornybar energi i Sogn og
Fjordane. Ved Atle Hamar, Styreleiar i Bedriftsnettverket i Sogn og Fjordane

14.15 Muligheiter for ny fornybar energi i Sogn og Fjordane.
Ved Bjarte Skår, Marknadssjef Br. Dahl AS i Førde

14.30 Fokus på onshore vind i Sogn og Fjordane.
Ved Stein Arne Ottesen, styreleiar Vindkraftforum i Sogn og Fjordane

14.45 Ny El-kraftlinje ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i samarbeid med næringslivet.
Ved Helge Robert Midtbø, Nettsjef Sunnfjord Energi, Asgeir Aase, Konsernsjef, Sogn og Fjordane Energi og Helge Hustveit, Dekan avd. for ingeniør og naturfag i HSF

15.00 Innføring av grøne sertifikat og forventningar til straumprisar framover
(utanlandskablar).
Ved olje- og energiminister Ola Borten Moe

For meir informasjon kontakt Ole T. Kleiven på mobil 97710909 eller epost.

Energiregion Sogn og Fjordane er ei industrisatsing som har brei politisk- og
næringslivsforankring i Sogn og Fjordane og som ynskjer å sette fokus på mogligheitene som fylket har innan fornybar energi.

Samhandlingsprosjektet Energiregion Sogn og Fjordane ynskjer å markere oppstarting på bygging av 420 kV linja der ein fokuserer på kva potensial linja representerer med omsyn til regional utvikling.