Vedlikeholdet raskere enn ventet

Arbeidet med vedlikehold på utenlandskabelen Nordned går raskere enn ventet. Det betyr at overføringskapasiteten blir bedre enn ventet denne uken, skriver Europower. I forrige uke meldte vi at Nordned ikke ville være operativ før 16. september, men nå skriver Europower at vedlikeholdet på nederlandsk side har gått raskere enn ventet, og at linjen derfor er operativ allerede i morgen, 11. september.
Den sørligste Oslofjordforbindelsen ble i tillegg koblet inn søndag kveld, etter vedlikehold på sjøkabelen. Kapasiteten mot Sverige kommer også tilbake til normalt i morgen, dersom feilrettingen i nettet avsluttes som planlagt.

I forrige uke vakte det irritasjon blant kraftprodusentene at det var planlagt vedlikehold på utenlandsforbindelsene Nordned og Skagerrak samtidig, siden det førte til kraftoverskudd og lavere strømpriser. Skagerrak stenges i dag for vedlikehold.