Vellykket besøk fra Sverige

Den svenske fornybarorganisasjonen SERO var på besøk i Norge i forrige uke. Foreninga deltok på et felles seminar, og arrangerte besøk til Syversætre kraftverk på Flisa. Formålet med studieturen til Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO, var å lære mer om småskala vannkraft og solenergi. Småkraftforeninga var med på seminaret om norsk småkraft som ble holdt på Kongsvinger 7. september.
Daglig leder Henrik Glette innledet om norske muligheter og utfordringer, og de svenske besøkende viste stor interesse – ikke minst når de fikk vite at de aller fleste småkraftverkene i landet er bygget uten statlige støtteordninger, men til gjengjeld med krav om særskilt beskatning.

Vi fikk også presentert tekniske nyvinninger, såvel som en bredere diskusjon om utsiktene for fornybar energi i Norden og Europa.

Kraftverkbesøk

Gruppen dro videre fra Kongsvinger til Flisa, der vi besøkte Syversætre kraftverk og daglig leder Ole Albert Eig. De besøkende ble synlig imponert over kraftverket, som har vært i produksjon siden i vår.

Selv om kraftverket er nytt, er det ikke første gang det står anlegg ved Syversætre Foss. Her har det vært steinsliperi, sagbruk og mølle. Det første anlegget ble bygd i 1891, men ble ødelagt i brann i 1956. Det nybygde kraftverket har en effekt på 2.5 MW.

Syversætre kraftverk kan du forøvrig lese mer om i Småkraftnytt nummer 3, som kommer ut i oktober.