Vi svarer Nordea

I et innlegg i Dagens Næringsliv angrep sjeføkonom i Nordea, Steinar Juel, fornybarnæringen. I dag kom vårt motsvar på trykk i avisen. I sin kronikk pekte Steinar Juel på at investeringsnivået i norsk økonomi er høyt, blant annet i kraftnæringen, noe han er skeptisk til. Han skriver blant annet:
«Innen kraftforsyningen er det behov for å fornye både linjenettet og turbiner, men i tillegg stimuleres det til ytterligere investeringer gjennom grønne sertifikater og beslutningen om elektrifiseringen av norsk sokkel. Fornuften i begge disse beslutningene er høyst tvilsomme».

Småkraftforeninga er ikke enig i analysen, og hadde i dag følgende innlegg på trykk i DN:

Rett diagnose, feil medisin

Steinar Juel forundrer oss når han går fra interessant analyse til pussig konklusjon i sin kommentar i DN 13. september.

At norsk økonomi er under sterkt press fra en overopphetet oljesektor, er noe som går opp for stadig flere. At Juel ser utfordringene med dette, er bra og viktig. Det vil også kunne være en utfordring at den lille norske økonomien er så eksponert mot én enkelt sektor.

At han så konkluderer med at den rette medisinen for å avdempe dette er å begrense investeringene i fremtidsrettet produksjon og distribusjon av fornybar energi, er overraskende – og mest av alt pussig. At dominans av fortidas energiproduksjon best begrenses ved å begrense fremtidens energiproduksjon, må vel være utgangspunkt for spennende forskning.