Reaksjoner på Brennpunkt

Tirsdagens Brennpunkt, som handlet om bygging av ny fornybar energi og innføringen av elsertifikater, møter motstand. Småkraftforeninga mener programet gir en skjev fremstilling av virkeligheten, og mange er enige med oss. Daglig leder i foreninga, Henrik Glette, er oppgitt over programmet. Han sier at det er kjente argumenter som blir lagt frem, og at det virker som om de mest kritiske røstene er drevet av ideologi.
– Hvis vi skal få til en overgang fra fossil til fornybar energi, så må vi ha ny produksjon, så enkelt er det faktisk. Det er ikke mulig å fase ut kull, olje og gass hvis det ikke er alternativer på plass. Og da trenger faktisk den gjennomregulerte næringa vår støtteordninger, sier Glette.

– At Norge styrer mot et kraftovskudd, er sammenlignbart med at Equador har et bananoverskudd, sier Glette. -Det løser de ved å eksportere. Ikke ved å spise alle bananene selv.

Han mener ogå at mye av kritikken som kommer mot fornybarnæringa ikke henger på greip.
— Vi får kritikk fordi kraftverkene er for lønnsomme, samtidig som det sies at det ikke er marked for kraften. Jeg kan ikke forstå hvordan det kan henge sammen at overskuddet på kraft punkterer vårt eget marked samtidig som vi er for lønnsomme.

Foreninga ikke alene

Det er flere som deler foreningas syn på Brennpunkt-programmet. Vindkraftforeninga Norweas leder Øyvind Isachsen sier blant annet at det er vanskelig å svelge “at man forsøker å skape ett bilde av en bransje som nærmest bevisst går inn for å rasere norsk natur kun for moro skyld. Innfasing av mer fornybar energi vil muliggjøre en kraftigere innstamming av kvotemarkedet ved neste korsvei, og vil i tillegg legge direkte til rette for at man kan fase ut så vel dyrere som meget skitten marginal kullkraft på kontinentet. Vi tror på at mer fornybar energi fører til Co2-kutt!”

Natur og Ungdom er også forundret over utsagnene som blir lagt frem, og skriver i i en kommentar at “vi jublet høyt da de grønne sertifikatene kom, de vil være avgjørende for å utløse det enorme potensialet Norge har for produksjon av fornybar energi. 60 % av energien som brukes i Norge er fossil og forurensende. Den energien må erstattes”. Les hele kommentaren HER.

Også Zero, som selv var kilde i programmet, har kommentert innholdet. Les mer
HER.

Flere andre reagerer også på den tendensiøse og skjevt vinklede journalistikken i programmet.

Klimabloggeren Erik Martiniussen setter spørsmålstegn ved motivasjonen til to av Brennpunkts hovedkilder i en kronikk som er publisert på NRK Ytring. Han skriver blant annet at kritikken fra Michael Hoel og Torstein Bye, om at vindkraft ikke automatisk kutter CO2-utslipp og ergo er bortkastede penger, viser at Bye og Hoel ikke har forstått av hva klimapolitikk dreier seg om, nemlig samfunnsomlegging. Du kan lese hele kronikken HER.