Milepæl for Ørskog-Fardal

Denne uken sto energiminister Ola Borten Moe for den symbolske sammenkoblingen av Vestlandet og Midt-Norge. Det skjedde på Moskog, der byggingen av Ørskog-Fardal begynte i oktober i fjor. Den symbolske handlingen skjedde med dunder og brak – eller nærmere bestemt en kontrollert sprengning på anleggsområdet på Moskog i Sogn og Fjordane. Her bygges den 285 km lange kraftlinjen Ørskog-Fardal, som vil lette situasjonen for kraftprodusentene i regionen, og åpne for bygging av nye kraftverk.
Borten Moe sa i sin tale at den nye linjen er av stor samfunnsmessig betydning.
– Å bygge ut kraftnettet er å bygge ut sentral samfunnsinfrastruktur på linje med jernbane, vei og telefon. Kraftledningen mellom Sogndal på Vestlandet og Ørskog i Midt-Norge vil gi tryggere strømforsyning i Midt-Norge, bedre mulighet for å koble på ny fornybarproduksjon på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane, og økt verdiskaping begge steder, sa energiministeren.

Viktig linje

Kraftledningen mellom Ørskog og Sogndal går gjennom 15 kommuner, med seks transformatorstasjoner underveis. Den skal etter planen stå ferdig innen utgangen av 2015. Når det skjer, kommer det til å være viktig for kraftnæringen i området.

Det dårlige nettet har ført til at mange småkraftutbygginger ikke har vært mulige å gjennomføre, og er satt på vent. Forsinkelser har heller ikke hjulpet, og beregninger viser at store investeringer er utsatt.

I følge en rapport fra Thema Consulting fra i fjor, var investeringer for hele 90 milliarder kroner satt på vent i Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane grunnet manglende kraftnett. Samtidig var folk i Midt-Norge påført en tilleggsregning på 1,2 milliarder kroner grunnet kraftunderskuddet i regionen mellom 2009 og 2011.