Statnett øker nettinvesteringene

I sin oppdaterte investeringesplan for 2012 øker Statnett anslaget for investeringene frem til 2020 fra 40-50 milliarder kroner til 50-70. Det skyldes i stor grad økt prisnivå i leverandørindustrien, utvidelse av eksisterende prosjekter og flere nye. Kraftig økning
Da Statnett la frem den oppdaterte investeringsplanen for 2012 på torsdag, så kunne konserndirektør Gunnar G. Løvås fortelle om en kraftig økning i anslaget for utgiftene frem til 2020. Han pekte på at Statnett står foran det største nettinvesteringsløftet på lenge, og at det har kommet til flere nye prosjekter det siste året.

Utgiftsøkningen på 20 milliarder kroner skyldes først og fremst at det har blitt dyrere å bygge nett, økte enhetskostnader i leverandørmarkedet står for mye av oppgraderingen. Samtidig er det også slik at Statnett har fått inn nye prosjekter og at eksisterende prosjekter er utvidet, fortalte Løvås.

Nye konsesjoner

I dag kom det melding fra NVE om at Statnett har fått konsesjon til å bygge
en 38 kilometer lang 420 kV kraftledning fra Rød transformatorstasjon i Skien kommune til nye Bamble transformatorstasjon i Bamble kommune i Telemark, via nye Grenland transformatorstasjon. Denne linjen er en naturlig forlengelse av linjen Bamble-Kristiansand, som Statnett har fått konsesjon til å spenningsoppgradere.

Det har ellers kommet til flere nye konsesjoner og prosjekter siden i fjor, som for eksempel Ofoten-Hammerfest, Lyse-Stølaheia og spenningsoppgradering Klæbu-Namsos og Storheia-Trollheim. Den svært viktige Ørskog-Sogndal fikk jo også endelig konsesjon i desember i fjor.

Utenlandslinjene

Den nye svenske linjen, Sydvestlinken, kommer ikke til å være klar innen de fristene som har vært satt tidligere, fortalte Løvås. Nå heter det at tidsplanen “revideres”, og konserndirektøren ville ikke gi noen mer nøyaktig tidsangivelse enn dette. Han pekte samtidig på at både Statnett og Svenska Kraftnät har mange prosjekter for tiden, og han sa at det ikke foreligger samarbeidsproblmeer med svenskene.

De nye utenlandslinjene til Tyskland og Storbritannia, som er så viktige for å øke eksporten av fornybar energi, er også nevnt i investeringsplanen. Det heter at planene har blitt mer modne, og at linjene, som begge er på 1.400 MW, fremdeles er forventet i henholdsvis 2018 og 2020.

Samfunnsansvar

Gunnar Løvås understreket at Statnett tar behovet for styrket nett på alvor, og pekte på at selskapet står foran det største nettinvesteringsløftet på lenge. Neste generasjon sentralnett skal sikre næringsutvikling og økonomisk vekst og redusere klimautslipp. Konserndirektøren mener at planen legger til rette for dette.

– Investeringsplanen bekrefter at de ønskede samfunnsgevinstene vil bli realisert. Planen legger til rette for mer fornybar produksjon, elektrifisering og økende forbruk, likere pris over tid og mellom landsdeler og økt utveksling av kraft med utlandet, sa Løvås.