Raskere konsesjonsbehandling viktig

I statsbudsjettet for 2013 gis det et tydelig signal om at det er viktig å få opp farten på konsesjonsbehandlingen av fornybarprosjekter. Det er et godt signal, mener Småkraftforeninga. -Vi ser allerede antydningen til et taktskifte i NVE, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. –At overføringene til NVE nå øker med 27 millioner og at de økte midlene følges av en understrekning av viktigheten av raskere konsesjonsbehandling, er bra og riktig.

NVE har allerede lagt om sin behandling av konsesjonssøknader på småkraftverk, med gruppevis behandling, en rendyrket seksjon for småkraftsøknader og ikke minst tydelige mål om å være kvitt køen i 2017.

-Dette er gledelige tendenser, sier Glette. –At OED nå setter krav bak overføringene med en forventning om raskere saksbehandling, øker håpet om at vi nå vil se et tydelig taktskifte i behandlingen.

Statsbudsjettet omtaler også viktigheten av de to andre flaskehalsene for den varslede satsningen på fornybar energiproduksjon; nettutbygging og utenlandsforbindelser. Uten tilgang på markeder, vil det være liten kraft bak satsingen på fornybar energi.

-Budsjettet understreker hvor essensielt det er å utvikle både innenlands og utenlands nettforbindelse, sier daglig leder i Småkraftforeninga. -Likevel savner vi de store visjonene om utviklingen av et felles europeisk marked hvor norsk næringsutvikling baseres på våre fornybare ressurser.