Skuffet over grunnrenteskatt

I statsbudsjettet for 2012 varslet regjeringen at de ville utrede alternativer til innslagspunktet for grunnrenteskatten. I statsbudsjettet for 2013 framkommer resultatet av denne utredningen – det blir ikke gjort noen endringer. Skuffende, mener foreninga. -Vi er skuffet, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. –Regjeringen hadde en mulighet til å rette opp i et skattemessig hinder for optimal utnyttelse av vannkraftressursene, men valgte altså status quo.

Statsbudsjettet for 2013 betyr altså at det fremdeles vil være slik at alle kraftverk med en merkeytelse på mer enn 5500 KVA vil måtte betale grunnrenteskatt uten bunnfradrag.

-Vi mener i utgangspunktet at grunnrenteskatten ikke er relevant for småkraft, sier Glette.
–Samtidig fremmet vi også at et bunnfradrag på 20GWh ville fjerne terskeleffekten, akkurat slik statsbudsjettet 2012 ba om.