Ukens kommentar – uke 41

I ukens markedskommentar peker NEAS på sannsynligheten for høyere spotpriser i kraftmarkedet. Elsertifikatprisene er preget av liten bevegelse og lavt volum. Værvarslene denne uken har vært både kjøligere og tørrere. Det varsles nå både nedbør og temperatur under normalen. Det går mot vinter og normaltemperaturen fremover er synkende. Kjøligere temperaturer gjør at vi kan vente oss høyere strømforbruk. Kombinert med lavere tilsig gjenvinner produsentene kontroll med vannet og vi kan vente oss høyere spotpriser.
Systemprisen for forrige uke ble 229 NOK/MWh. Områdeprisforskjellene har utjevnet seg noe, men fortsatt kommer NO3 ut som det høyeste prisområdet med 226NOK/MWh. Laveste prisområde var NO5 med 223NOK/MWh.

Gitt at det kjølige og tørre været fortsetter, ventes neste uke levert i området 280 NOK/MWh. Dagens prognose for hydrobalansen er på 8,4TWh. Den solide hydrobalansen gjør at oppsiden foreløpig ser ut til å være begrenset. Men, dersom vi får et væromslag vil prisene kunne snu nedover igjen.

Det har den siste uken vært en sideveis prisutvikling for elsertifikater, og elsertifikatmarkedet har vært preget av lav omsetning. Spot forrige uke stengte på 161 NOK/MWh.