Borten Moe ønsker færre nettselskaper

Det er for mange distribusjonsnettselskap i Norge. Det sa olje- og energiminister Ola Borten Moe i sitt innlegg under NVEs Energidager 2012. Han pekte på at det er behov for mer rasjonell og effektiv drift i nettselskapene. I innlegget sa Borten Moe blant annet at «vi er et land med 5 millioner innbyggere. Da er det mye med rundt 130 distribusjonsnettselskap». Statsråden pekte på at det har skjedd lite konsolidering i bransjen det siste året, med bare én fusjon besluttet; mellom Malvik E-verk og TrønderEnergi Nett. For å understreke sitt poeng siterte han Winston Churchill: ”Dette er ikke slutten. Det er ikke en gang begynnelsen på slutten. Men det er, muligens, slutten på begynnelsen ”.
Energiministeren sa at det er flere grunner til at det er nødvendig med strukturendringer, blant annet at kravene til nettselskapene vil øke i tiden framover, med utfordringer knyttet til AMS, elbiler og, ikke minst, ny småkraft.

Ikke storstilt utbygging av utenlandskabler

Ola Borten Moe tok også for seg arbeidet med nye utenlandskabler i innlegget sitt, uten å ta til orde for en storstilt utbygging. Han pekte på at det er behov for å bedre utvekslingskapasiteten med utlandet, både for eksporten og for å styrke forsyningssikkerheten i Norge. Han sa at de nye utenlandsforbindelsene altså ikke skal være rene ”eksportkabler”.

Statsråden var relativt forsiktig i sin omtale av Norge som et grønt batteri for Europa. Selv om Norge kan bidra med balansekraft for resten av Europa, og denne funksjonen kan bli enda større enn i dag, ga han ikke tegn på at etableringen av nye utenlandskabler blir et viktigere område. I talen sa han at «…det er viktig å være klar over proporsjonene. Selv om Norge har mye vannkraft, er det dessverre langt fra nok til å være balansekraft for hele Europa.»

Se video fra hele åpningssesjonen på Energidager 2012 her