Gratulerer Turistforeningen med spennende småkraftprosjekt

Småkraftforeninga registrerer med glede det som må være et linjeskift i Turistforeningens holdning til fornybar energi. Turistforeningen har nemlig søkt om å få bygge et kraftverk i Buskerud. Spesielt synes Småkraftforeninga det er interessant at prosjektet skal bygges i et inngrepsfritt naturområde (INON). -Dette er en gledelig holdningsendring fra Turistforeningen, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. –Turistforeningen har tidligere framhevet hvor viktig det er å unngå inngrep i INON-områder, nå har de tydeligvis innsett at også slike inngrep kan være bærekraftige når de gjøres riktig.
Mikrokraftverket til Turistforeningen vil erstatte dieselgenerator som strømkilde. Det er derfor et svært godt eksempel på hvordan fornybar energi kan være et viktig tiltak for både lokal og global miljøkamp. Her vil både utslipp og støy reduseres.

Kraftverket skal også bygges i fiskeførende vassdrag, og vil kunne stå som et godt eksempel på hvordan man kan kombinere også slike friluftsinteresser med utbygging av viktig ny fornybar energi.

-Vi gratulerer Turistforeningen med et spennende og viktig prosjekt, sier Glette. –Vi er selvsagt interessert i en god dialog videre og tar gjerne mot tips om hvordan Turistforeningens erfaringer kan overføres til andre prosjekter i INON-områder med betydelige friluftsinteresser.

Kraftverket, som skal ha en midlere årsproduksjon på 0.295 GWh i året, vil påvirke 250 meter av elva ned til Iungsdalsvatn. Fylkesmannen i Buskerud mener at inngrepet er akseptabelt, så fremt utforming av kraftstasjon, rørtrasé, vanninntak, størrelse på minstevannføring og utfasing av dieselaggregatet følges opp som skissert i søknaden. Inngrepet vil redusere INON-arealer med 0.7 kv.km.

Les mer hos Fylkesmannen i Buskerud