Sverige med kjempeløft for nett

Svenska Kraftnät har presentert forslaget til langsiktig investeringsplan for kraftnettet denne uken. Det ligger an til storstilte investeringer i årene som kommer, også på utenlandsforbindelser. For første gang har Sveriges statlige nettselskap, Svenska Kraftnät lagt frem en 15-årsplan for styrking av kraftnettet. Av den foreløpige planen går det frem at investeringene kan komme opp i 55-60 milliarder svenske kroner.
– Forsterkningene trengs for å håndtere ny kraftproduksjon, styrke integreringen med omverdenen og nå de høye klimamålene, sier generaldirektør i Svenska Kraftnät, Mikael Odenberg, til energinyheter.se.
– Den høye investeringstakten krever langsiktighet og en gedigen planlegging av nettutviklingen på lang sikt, sier Odenberg.

Nye utenlandsforbindelser

Den største enkeltstående investeringen i planen er Sydvestlinken, som er budsjettert til 11 milliarder kroner. Dette er en forbindelse som etter planen skal utvides til å gå over grensen til Norge, men dette arbeidet er fremskutt på ubestemt tid, og foreløpig er det linjen mellom Värnamo i Småland og Hurva i Skåne, på 185 kilometer, som er under arbeid.

Flera store utenlandsforbindelser inngår også i planen. Nordbalt, en likestrømslinje mellom Sverige og Litauen, beregnes til å koste drøyt 6 milliarder kroner. Svenska Kraftnät vurderer også en ny kabel fra Skåne til Tyskland.

Den tyske energigiganten Eon får nei til sin forespørsel om å koble en planlagt offshore vindpark på Midsjöbanken til den nye forbindelsen mellom Sverige og Baltikum.

Styret i Svenska Kraftnät skal sluttbehandle planen våren 2013.

Les den foreløpige rapporten her