Sivilombudsmannen ber om ny vurdering

Sivilombudsmannen har vurdert OEDs vedtak om trasévalg for sentralnettslinjen mellom Ørskog og Fardal. Han konkluderer med at det knytter seg «begrunnet tvil» til forhold av betydning i saken, og han har anmodet departementet om å vurdere saken på nytt. Det er foreløpig uklart hva dette betyr for framdriften av den sårt tiltrengte utbyggingen. Manglende linjekapasitet i området har allerede ført til at svært mange småkraftprosjekter er satt på vent i flere år.
-Vi er bekymret for framdriften på en linjeutbygging som allerede kommer flere år for sent, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. -Vi har ingen formening om trasévalg, men at utbyggingen kommer på plass, er svært viktig for verdiskapning i småkraftbransjen i området.

Småkraftforeninga følger saken videre.

Her kan du lese Sivilombudsmannens vedtak: http://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/sak-om-420-kv-kraftledning-oerskog-sogndal-trasevalg-i-bremanger-kommune-article2465-1555.html