Ny abonnenttjeneste fra NVE

NVEs seksjon for prising av nettjenester har sluttet å sende ut rundskriv om regelverk for tariffering, anleggsbidrag og nettilknytning. I stedet er det opprettet en abonnenttjeneste hvor nyheter, endringer og presiseringer i forvaltningspraksis vil bli varslet. Den nye tjenesten, som man selv må melde seg på, varsler når det legges ut ny informasjon som omhandler virkeområdene til NVEs seksjon for prising av nettjenester. Tidligere har seksjonen sendt ut rundskriv med presisering av regelverket. Disse rundskrivene er nå erstattet med gjeldende informasjon som ligger på nettsidene.
Du kan melde deg på nyhetstjenesten her