Travel politisk høst

Det har vært en travel politisk høst for Småkraftforeninga. Daglig leder Henrik Glette har deltatt på en rekke møter i Stortinget. Glette har denne høsten hatt generelle oppdateringer med samtlige partigrupper på Stortinget, og oppdatert politikerne om situasjonen for småkraftprodusenter i Norge.

Et svært viktig tema på disse møtene har vært de offentlige flaskehalsene for å oppnå målsetningene om 13,2 TWh ny fornybar elproduksjon i Norge innen 2020. For å nå denne målsetningen, er det realistisk at man bør bygge ut mellom 6 og 8 TWh ny småkraftproduksjon.

For at det skal være mulig, kreves det en betydelig innsats fra politisk hold for å sørge for at konsesjonskøen forsvinner og at nettselskapene bygger ut tilstrekkelig på alle nettnivåer.

-Vi ser nå ser svært positive tegn til at NVE har fått opp farten, sier Henrik Glette. –Likevel er vi avhengige av at politikerne holder oppe presset på dette til køen er borte.

NVE anslår selv at de må behandle mellom 130 og 150 søknader årlig fram til 2017 for å få unna køen. Dette krever et fokus og en kontinuitet som politikerne må etterse. NVE har kun ett år behandlet mer enn 100 søknader.

Småkraftforeninga var også tilstede på budsjetthøring i både finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen.

I finanskomiteen ble det lagt fram tydelige krav om at grunnrentebeskatningen for småkraftverk må endres eller fjernes. Småkraftforeninga mener det er svært skuffende at Finansdepartementet lar anledningen gå fra seg til å gjennomføre en viktig endring for næringen.