Nytt miljødirektorat

Regjeringen har bestemt at Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet skal slås sammen. Foreninga ser på dette med forsiktig optimisme, men advarer om mulige fallgruber. Når Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) i Oslo og Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondheim nå slås sammen, så skal det skje under navnet Miljødirektoratet, og hovedkvarteret legges til Trondheim. Det skal også ansettes en egen miljødirektør innen direktoratet er på plass 1. juli neste år.
I følge miljøvernminister Bård Vegar Solhjell skal sammenslåingen føre til en mer slagkraftig gjennomføring av miljøpolitikken.
– De ulike miljøproblemene er tett sammenvevd, og arbeidet med blant annet klima, luft og vann må ses i sammenheng. Oppgavene i dag er i for stor grad organiseret etter gårsdagens miljøutfordringer. Vi gjør nå miljøpolitikken bedre, mer effektiv og helhetlig, sier Solhjell.

Forsiktig optimisme

Småkraftforeninga mener at opprettingen av det nye direktoratet kan være en god ting, men advarer samtidig om farene.
– Dersom dette innebærer et mer helhetlig syn på klima og naturvern, kan det bli bra, sier daglig leder Henrik Glette.
– Men jeg er bekymret for hva som skjer dersom det nye direktoratet blir preget av Direktoratet for naturforvaltnings konservative syn og praksis, som jeg er redd kan hindre utbyggingen av ny fornybar energi i Norge.

Også klimaorganisasjonen Zero møter nyheten med en viss skepsis. Leder Marius Holm sier til aftenposten.no at det ikke er gitt at klima- og forurensningsarbeidet er tjent med en slik fusjon, fordi viktige interessemotsetninger i samfunnet kan reduseres til et internt anliggende mellom direktoratets embetsfolk.

– Mens Klif har vært en viktig drivkraft for klimaarbeidet, har DirNat vært brems i spørsmål om fornybar energi. Samfunnsdebatten har ikke vondt av at ulike faglige perspektiver fra myndighetenes eksperter kommer til overflaten gjennom høringsuttalelser, sier Holm.