Fornybar kraft avhengig av subsidier

Dersom verden skal kunne nå fornybarmålene for 2035, så er det tvingende nødvendig å fortsatt ha subsidier på plass. Det sier det internasjonale energibyrået, IEA, i rapporten World Energy Outlook 2012. Innen 2015 kommer fornybar til å være den nest største kilden til kraftproduksjon, og vil nærme seg kull som største kilde innen 2035. Det skriver IEA i World Energy Outlook for 2012. Den kraftige veksten i fornybar kraftproduksjon støttes av billigere teknologi, økende priser på olje og gass og CO2-kvoter. Samtidig understreker byrået at det er tvingende nødvendig med fortsatte subsidier hvis målet skal bli virkelighet.
Ifølge IEA utgjorde subsidier til fornybarsektoren over 500 milliarder kroner i 2011, og frem til 2035 er det behov for svimlende 28 billioner kroner. Over halvparten av denne summen er allerede lovet bort til eksisterende prosjekter eller trengs for å nå 2020-målene. IEA understreker også at subsidiene må justeres etter hvert som kapasiteten øker og prisen på fornybar teknologi synker, for å unngå for høyt press på regjeringer og forbrukere.

Stadig vanskeligere å nå 2 graders-målet

Hvert år peker IEA-rapporten på at det blir stadig vanskeligere å nå målet om å holde den globale oppvarmingen under 2 grader. I årets rapport heter det at nesten fire femdeler av CO2-utslippene som vil være tillatt i 2035 er låst opp i eksisterende energiproduksjon, fabrikker og bygninger. Hvis det ikke blir tatt grep innen 2017, vil alle de tillatte CO2-utslippene være låst i eksisterende infrastruktur.

IEA mener at det er nødvendig å satse tungt på energieffektivisering og karbonfangst for å i det hele tatt ha noe håp om å nå målet. Organisasjonen er samtidig bekymret over farten på utviklingen av karbonfangst, siden bare en håndfull prosjekter er i gang.

Vann blir viktigere

Vannbehovet til energisektoren er i sterk vekst, og ser ut til å vokse dobbelt så raskt som etterspørselen, skriver IEA. Vann er avgjørende for produksjonen av all energi, til kraftproduksjon, transport og prosessering av olje, gass og kull, og stadig oftere til vanning av avlinger som brukes som biodrivstoff. Energisektoren står allerede for 15 % av verdens vannforbruk, og det er ventet at sektorens forbruk vil øke med 85 % frem mot 2035.

Sektorens behov for vann blir trukket frem som et problem, der flere prosjekter står i fare på grunn av mangel på ressursen. Det gjelder blant annet skifergassproduksjon i deler av Kina, India, Canada og USA.

Les et sammendrag av rapporten her (Engelsk)