Verden 6 grader varmere uten CO2-kutt

De globale utslippskuttene går så sakte at temperaturen kommer til å stige minst 6 grader, hvis ikke satsingen styrkes. Det går frem av en ny rapport fra PwC. Det er først og fremst vekst de raskest voksende økonomiene som har skylden, skriver Guardian. Den nye undersøkelsen fra konsulentgiganten PwC viser at kuttene i CO2-utslipp er større enn noensinne i land som Storbritannia, Frankrike og Tyskland, men likevel ser det mørkt ut. De store utslippene fra de voksende økonomiene, som Kina, India, Brasil, Mexico, Russland, Indonesia og Tyrkia, vokser nemlig med 7.4 % i året.
Det er nødvendig å kutte karbonintensiteten, altså utslipp per BNP-enhet, med 5.1 % hvert år frem til 2050, hvis vi skal nå målet om å begrense oppvarmingen av planeten til 2 grader, i følge PwC. Dette kan bli svært vanskelig, hvis de raskest voksende økonomiene fortsetter sin raske økonomiske vekst.

Må ta grep

For å nå målet, så er det altså nødvendig å kutte karbonintensiteten seks ganger mer enn de gjennomsnittlige kuttene på 0.8 % som vi har sett siden år 2000. For Storbritannia alene, innebærer det kutt som tilsvarer stenging av alle kullkraftverkene i landet, skriver Guardian.

Rapporten konkluderer med at regjeringer og næringsliv ikke lenger kan anta at oppvarmingen på 2 grader er det mest sannsynlige scenariet, og oppfordrer dem til å planlegge for en fremtid med mer ekstremvær, og alle de utfordringene det vil innebære. Bedrifter i karbonintense næringen må være forberedt på strenge reguleringer og mulige tap av verdier, mener PwC.