Markedskommentar uke 47

Forrige uke fikk vi en liten prisoppgang. I dag ser vi en prisoppgang for de nærmeste kontraktene, mens en på de mer langsiktige kontraktene har en sidevegs til svak nedgang. CO2 prisen går nedover og setter press på kraftprisen. På den andre siden er det meldt tørrere og kaldere vær den neste uken, samtidig som kullprisen øker. De to sistnevnte faktorene kan være med på å heve den nordiske kraftprisen. Vi forventer på bakgrunn av dette en sidevegs utvikling i kraftprisene denne uken.
Systemprisen forrige uke (uke 46) havnet på 251,61 NOK/MWh. Alle de norske prisområdene låg lavere enn systemprisen. NO1 og NO2 havnet forrige uke på 249,73 NOK/MWh, NO3 låg på 249,70, NO4 på 250,62 NOK/MWh og NO5 på 250,66 NOK/MWh.

Prisene på elsertifikat ble i slutten av forrige uke omsatt på samme nivå som en uke tidligere, altså 171 NOK/MWh.