Småkraftnytt 3 ute

Siste utgave av Småkraftnytt er nå på vei til abonnentene. Det er også mulig å lese bladet på nett. Småkraftnytt nummer 3 har blitt forsinket, men vi håper at det kommer godt, selv om det kommer sent. Vi kan blant annet friste med dybdeintervju av Ola Borten Moe og reportasje om Gloppen kommune.
Du kan lese bladet online her