Veien mot 2030

Europeiske energiministre er i dag samlet i Brussel for å diskutere fornybarsatsningen etter 2020. De har gitt Kommisjonen mandat til å starte på en plan for fortsatt satsning og stabilitet i rammevilkårene for fornybarindustrien. Planen må forutsette at en vesentlig høyere fornybarandel er «sentralt uansett omstendighetene». Det Europeiske fornybarrådet (EREC) mener anledningen er rett til å bli enige om bindende fornybarmål for 2030.
Småkraftforeninga er gjennom sitt medlemsskap i den europeiske småkraftforeninga (ESHA) medlem i EREC, og ser viktigheten av at Europa utarbeider forpliktende fornybarmål også etter 2020.

EREC har bedt om at det utarbeides mål om 45% fornybarandel i Europa innen 2030, et krav som tidligere har fått støtte fra både energikommisær Oettinger og klimakommisær Hedegaard.

Vi håper at den varslede rapporten fra Europaparlamentet om «utfordringer og muligheter for fornybar energi i det europeiske energimarkedet» vil speile dette behovet.

Her kan du lese pressemeldingen fra EREC