OED vil ikke endre trasé

Det er ikke aktuelt for Olje- og Energidepartementet å endre trasévalg for linjen mellom Ørskog og Fardal. Det går frem av et brev fra Ola Borten Moe til Sivilombudsmannen. I brevet heter det kort og greit at «Departementet konstaterer (…) at vedtaket av 21. desember 2011 står fast», skriver Nationen. Det betyr at olje- og energiministeren ikke tar til følge kritikken av hans håndtering av kraftlinjen.
I strid med NVEs anbefaling endret Sp-statsråden traseen i kommunene Gaular, Bremanger, Naustdal og Flora. I stedet for å la traseen gå gjennom Førdedalen, flyttet statsråden traseen til Myklebustdalen lenger nord i Sogn og Fjordane. TV 2 og VG avslørte at endringene fører til at en rekke Sp-politikeres eiendommer skjermes fra kraftlinjen.

Sivilombudsmannen har mottatt flere klager på den nye traseen, og ba om en ny vurdering av traseen, samt en bedre forklaring om hvorfor endringene ble gjort.

I svaret fra Borten Moe heter det:

«Det var betydelig motstand mot kraftledning både i Førdedalen og Myklebustdalen. Denne motstanden fra begge dalfører kom klart til uttrykk da departementet avholdt befaring av de omsøkte traseene i oktober 2009. Hensynet til å unngå inngrep i begge dalfører var avgjørende for at departementet ikke la kombinasjonsalternativet til grunn.»

Brevet fra Ola Borten Moe kommenterer ikke kritikken som er kommet mot at sentrale Sp-politikere unngikk kraftmaster eiendommer de har interesser i etter at statsråden endret traseen NVE hadde anbefalt.