146 kraftverk med el-sertifikat

NVE har godkjent 146 kraftverk for el-sertifikater til nå i år. Bare 15 har fått avslag. Kraftverkene som er godkjent har en samlet effekt på rett over 488 MW, og det betyr en anslått produksjon på 745 GWh. Det betyr at det altså er et stykke frem til 2020-målet om ny fornybar energiproduksjon på 13.2 TWh.
Av de godkjente kraftverkene er 144 vannkraftverk og 2 vindkraftverk. Ingen biokraftanlegg er godkjent for el-sertifikater i år.

15 kraftverk har fått avslag. Det er snakk om relativt små anlegg, med en samlet effekt på 16 MW.