NVE har avgjort dispensasjonssaker

Fem av de 16 nettselskapene som søkte om dispensasjon for deler av kostnadene som fulgte ekstremværet Dagmar har fått medhold av NVE. Begrunnelsen er at de fem hadde store kostnader som falller utenfor KILE-ordningen. Ekstremværet Dagmar førte til store ekstrakostnader for nettselskapene, og i følge NVE har de 16 selskapene som søkte om dispensasjon til sammen KILE-beløp på 203 millioner kroner på grunn av stormen. Det er bare 60 % av denne summen som må dekkes av nettselskapene.
Fem selskaper fikk medhold hos NVE, og får dispensasjon for deler av kostnadene, til sammen 6.5 millioner kroner. Fire selskaper fikk avslag fordi de allerede er kompensert gjennom mindreavkastningsreglene, mens sju har fått avslag fordi NVE mener at de økonomiske virkningene er begrensede.

NVE sier i en kommentar at det er viktig å være svært restriktiv med å gi dispensasjoner, av hensyn til insentivene ordningen er ment å gi. Selv om det er lite selskapene kunne gjort med selve uværet, er konsekvensene det fikk avhengig av de valg selskapene har foretatt i forkant, under og i etterkant av hendelsen, i følge direktoratet.