Kjempegebyr til TrønderEnergi Nett

NVE har ilagt TrønderEnergi Nett AS et overtredelsesgebyr på 1 million kroner, for å ha satt sammen ledelsen i mor- og datterselskapet på en måte som førte til forskjellsbehandling av kraftleverandører. I en pressemelding fra NVE heter det at TrønderEnergi Nett AS har brutt flere krav som skal bidra til et effektivt kraftmarked og rasjonell nettdrift.
Selskapet har brutt kravet om funksjonelt skille mellom nettvirksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten i konsernet, i form av en ulovlig styresammensetning.

Ledelsen i nettselskapet har også sittet i ledelsen til konsernets integrerte kraftleverandør og kraftprodusent, og den daværende konsernsjefen ga direkte instrukser i styringen av nettselskapet, i strid med kravet om at morselskapet ikke skal gi instrukser til nettselskapet om den daglige driften.

Instruksene ledet til en forlengelse av bruddene på nettselskapets nøytralitet i form av at nettselskapet ikke kunne tilby faktureringstjenester som likebehandler kraftleverandørene.

NVE har også avdekket at informasjonen nettselskapet sendte til sine kunder ble forsøkt påvirket for å gi fordeler til konsernets integrerte kraftleverandør, og at ledelsen i nettselskapet har hatt en manglende bevissthet om nøytralitetsregelverket og nettselskapets ansvar for å tilrettelegge for effektiv konkurranse i kraftmarkedet.

Les mer hos NVE