Skolekraftverk på Byremo

Alt tyder på at Byremo videregående skole i Audnedal i Vest-Agder vil få eget kraftverk som elevene på el-energilinjen kan dra nytte av fra skolestart høsten 2014. Målet er å lage et godt undervisningsopplegg innen kraftproduksjon. – Dette vil ha stor betydning for både skolen og for ungdommen som ønsker utdanning innen fagfeltet, sier Øystein Lauen, avdelingsleder ved Byremo videregående. Han mener at det er et stort behov for en styrking av feltet, og at det er av stor interesse for kraftnæringen.
– Det er økt fokus på fornybar energi, og kraftnæringen rundt oss ønsker lokal arbeidskraft til kraftstasjonene. Som skole ligger vi strategisk til i Agder Energi og Sira Kvina sitt nedslagsfelt, sier Lauen.
– Med disse selskapene har vi undertegnet intensjonsavtaler som går på lærlingplasser etter endt utdanning. Vi tror også at dette kraftverket vil inspirere til mer utbygging av småkraft i området vårt.

Samarbeid

Kraftverket skal ikke bygges helt fra bunnen av, men tar utgangspunkt i et gammelt kommunalt vannverk, slik at vei, magasin og fangdam allerede foreligger. Det har vært interesse fra lokalt næringsliv, og Vest-Agder fylkeskommune har bevilget penger til startkapital. Det blir også fylkeskommunen som vil stå som eier, sier Lauen.

– Vi kommer til å leie bort driften til en profesjonell aktør i samarbeid med Byremo VGS. Inntektene fordeles mellom grunneiere, fylkeskommune og driftsselskap. Fokuset blir å investere i gode undervisningsopplegg innen kraftproduksjon.

Planleggingen har pågått i tre år, og arbeidet med kraftverket skal etter planen begynne denne våren, med anleggsarbeid på rørtraseen. Anlegget skal stå ferdig til oppstart av den nye linjen VG1 el-energi høsten 2014. Og Øystein Lauen forteller at det ikke bare skal være elevene ved Byremo videregående som skal kunne bruke anlegget.

– Kraftverket skal bygges som et visningsanlegg med undervisningsrom i tilknytning til maskinsalen. Vi ønsker å lage opplegg for barnehage, grunnskole, videregående og gjerne tilby kraftverket til høgskoleutdanning også på sikt.