Lite småkraft i Finnmark

Finnmark Kraft ser dårlige utsikter for mange nye småkraftutbygginger i fylket. Etter å ha vurdert over 50 prosjekter, ble bare 10 vurdert seriøst, skriver Europower i dag. Men selskapet har fire søknader inne, som de håper skal komme raskt på plass. – Vi så nærmere på hele porteføljen, som til sammen utgjorde 330 GWh, forteller administrerende direktør John Masvik.- Men da vi begynte i 2010, så var det med gamle kostnadstall. Den nye kostnadskatalogen viste en kraftig økning i investeringsprisen, og da falt prosjektene ut når vi vurderte lønnsomhet, reindrift og selvsagt inngrep i vakker natur.

Etter den første runden sto Finnmark Kraft igjen med 10 prosjekter som kunne være interessante, men noen av prosjektene viste seg å ikke bli lønnsomme nok med dagens kraft- og el-sertifikatpriser. Selskapet søkte konsesjon på 4 kraftverk i fjor. De fire er på mellom 1 og 3 MW, og gir en produksjon på rundt 25 GWh i året til sammen. Finnmark Kraft mener at disse ligger an til å bli lønnsomme nok, i motsetning til de andre prosjektene i selskapets portefølje.

– Dette er prosjekter som bør kunne tas opp til saksbehandling i år. Vi forventer at alle de fire prosjektene som ligger i Vest-Finnmark skal kunne behandles samlet og være enkelt å si ja til, sier Masvik.
– Vi håper å kunne starte bygging allerede i 2014.

Vind i fokus

Det er nok ikke til å komme fra at dette viser at Finnmark aldri blir et stort småkraftfylke, mener John Masvik.
– Finnmark blir nok aldri et stort vannkraftfylke, selv om vi har tro på de fire småkraftprosjektene. Men de blir jo en dråpe i havet i forhold til vindkraften.

Og vindkraften kommer virkelig til å monne. Finnmark Kraft har fått konsesjon på bygging av Hamnefjell vindkraftverk i Båtsfjord (120 MW), som har en planlagt produksjon på 384 GWh, tilsvarende forbruket til 20.000 husstander.
– Det er et kjempeprosjekt, som ser ut til å bli lønnsomt, og vi håper å få en investeringsbeslutning i løpet av året, sier Masvik.