Fornybart toppmøte

Denne uken samles Norges økonomiske og politiske elite på NHOs årskonferanse, og tema er energi. Blant deltagerne er også Småkraftforeninga, og vi er glade for at energi nå er løftet frem som årets viktigste tema av NHO. – Dette handler om verdiskaping, utvikling og klimakamp, sier daglig leder i foreninga, Henrik Glette.- Når en så viktig arena som NHO-konferansen vies til energi, så tar vi det som et tegn på at de store og mektige virkelig har forstått hvor viktig det er å sikre en riktig utvikling av energiressursene våre.

Energi som drivkraft

NHOs årskonferanse har i år fått navnet «Oppdrag Energi», og næringslivsorganisasjonen skal se på en rekke emner. Spesielt fremheves mulighetene ny fornybar energi skaper for industrien, Norges potensielle rolle som leverandør av balansekraft og utviklingen av norske teknologileverandører. Dette er emner som Glette er godt fornøyd med at NHO tar opp.

– Vår bransje har et enormt potensiale, hvis rammevilkårene er gode. Vi ser at den økte kraftproduksjonen som følger av el-sertifikatsystemet kan være til stor nytte for kraftkrevende industri, og økt produksjon vil også gi en god mulighet til å styrke oss i det europeiske kraftmarkedet. Det vil selvsagt også være med på å fase ut bruken av fossil energi, så økt kraftproduksjon i Norge er noe som gagner oss i dag – og senere generasjoner som skal arve jorden, sier Glette.

Nytenkning og samrøre

Til nå har det i stor grad vært rene politiske prosesser som har lagt grunnlaget for hvordan energilandskapet ser ut. Når NHO nå tar opp energi på årskonferansen, så er det et svært positivt signal om hvordan fremtiden kan bli, synes Henrik Glette.

– Jeg mener det er opplagt at hele næringslivet må være med på denne diskusjonen, ikke bare kraftbransjen og politikerne. Dette blir en mulighet til å få bredde i diskusjonen om hvordan vi skaper en god energipolitikk som gir økonomisk vekst, samtidig som den leder oss frem til det lavutslippssamfunnet vi ønsker oss, sier Glette.

– Hva tror du konkret kan komme ut av denne konferansen?

– Kanskje den først og fremst kan være med på å åpne noen øyne for muligheten den økte fornybarproduksjonen gir? Og så kan vi vel kanskje håpe på at vi kommer et skritt nærmere en helhetlig energimelding, der samfunnet kan se fremover. Det blir behov for en energipolitikk også etter 2020.