Småkraftdagene 2013 på Bryggen

19.-21. mars inntar Småkraftdagane 2013 Bergen. Vi kan love faglig påfyll, politisk debatt og møter med aktører fra alle deler av næringen – og det i Vestlandets hovedstad. Småkraftdagane har gjennom årene vokst frem til å bli et stort og viktig samlingspunkt for småkraftprodusenter, leverandører og andre interessenter. Vi favner vidt, og belyser en lang rekke av mulighetene og utfordringene for næringen vår, både praktiske og politiske.
Konferanse

Som vanlig inviterer vi politikere fra alle partier til debatt på konferansen, der de får diskutere med hverandre, og må svare på vanskelige spørsmål fra både eksperter og tilskuerne i salen. I år kommer det politiske programmet på Småkraftdagane til å handle om energi og verdiskaping – og hvilke muligheter fornybarproduksjon gir for vekst og verdiskaping.

Det matnyttige overser vi heller ikke, og vi tilbyr en rekke innlegg fra viktige eksperter. Vi satser på å gi god og nødvendig informasjon som er til nytte for både de som vurderer å bygge småkraftverk til de som trenger kunnskap om kompliserte aspekter ved drift og økonomi. I år vil vi blant annet se nærmere på rammevilkår, nett, utbygging av små vindkraftverk, el-sertifikater og mye, mye annet.

Messe

Vi skal heller ikke glemme at Småkraftdagane er mer enn en fagkonferanse – vi snakker om en av verdens største småkraftmesser, med rundt 60 utstillere. Dette er en gylden mulighet til å bli kjent med næringen og finne ut hva som skjer hos de mange aktørene.

Velkommen!

Med bergensk gjestfrihet, stort engasjement fra både arrangører og deltagere og gode rammer på Radisson Blu på Bryggen, så føler vi oss sikre på at Småkraftdagane 2013 blir en essensiell møteplass for de som er interessert i småkraft og fornybar verdiskaping. Velkommen 19.-21- mars!

Meld deg på og se detaljert program her: http://www.kraftverk.net/visside.php?id=11