NVE differensierer gebyr

Gebyret for å få behandlet søknad om elsertifikatgodkjenning hos NVE har inntil nylig vært likt uavhengig av størrelse. Nå har Småkraftforeninga fått gjennomslag om redusert gebyr for de minste kraftverkene. Småkraftforeninga har lenge hevdet at gebyret på 30.000 var et hinder for at de aller minste kraftverkene kunne realisere noen gevinst i elsertifikatmarkedet. Mange mikroprodusenter så seg ikke tjent med å engang søke om godkjenning. Dette gjaldt også muligheten for å realisere småskala vindprosjekter.
-Dette er bra og viktig, sier daglig leder Henrik Glette i Småkraftforeninga. -NVE har nå lyttet og innsett at gebyret var altfor høyt for de minste anleggene.

Basert på NVEs kostnadsberegninger settes følgende gebyrer for godkjennelse av anlegg som søker etter 1.2.2013:

Anlegg Gebyr
Mindre enn 100 kW kr 15.000
Fra og med 100 kW opp til 5 MW kr 30.000
Fra og med 5 MW eller større kr 60.000
Opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk, uansett størrelse kr 60.000

Småkraftforeninga vil følge dette området tett og se hvilke følger den nye gebyrstrukturen har.