K-råd behandler klage

Klagen som foreninga sendte til NRK, sammen med Norwea og Nobio, skal behandles i kringkastingsrådet. Vi mener at Ut i Naturen brøt med god presseskikk og NRKs presseetiske tenkning i et program om ny fornybar kraftproduksjon i høst. Det var Ut i Naturen-programmet “Ikke så grønn likevel?” som fikk foreninga og de andre fornybarorganisasjonene til å reagere. I programmet fikk motstandere av utbygging av fornybar energi komme til orde helt uten motstand.
I klagen sa vi blant annet:

”Underskriverne er av den oppfatning at Ut i Naturen i dette tilfellet har begått et alvorlig overtramp mot grunnleggende journalistisk tenkning og mot NRKs ansvar som allmennkringkaster. Vi håper at denne klagen kan lede til en debatt om hvilke redaksjonelle retningslinjer som bør ligge til grunn for NRKs journalistikk, og hvordan man håndterer redaksjoner og journalister som, bevisst eller ubevisst, bedriver politisk agitasjon i beste sendetid.”

Klagen skal behandles allerede førstkommende torsdag, 24. januar, rundt klokken 10.30-11. Det blir en såkalt utvidet behandling, slik at både redaksjonen og klagerne har mulighet til å være til stede, og det ligger an til en god debatt i rådet.

Det er mulig å følge møtet på NRKs hjemmeside.