Vil tillate kraftutbygging i Breheimen

Ordfører Sven Flo mener at Stryn bør utnytte mer av kommunens rike vannressurser, og ønsker vannkraftutbygging i det vernede området Breheimen. En god idé, som bør være mulig uten å ramme turistindustrien, mener foreninga. – Vi har ressurser, så hvorfor skal vi ikke få bygge ut og tjene penger på dette, sier ordfører Sven Flo til Sunnmørsposten. Han peker på at det ligger store ressurser som ikke blir utnyttet i vassdragene i Breheimen. Det er bare ett problem; området er vernet.
Stryn kommune har ønsket kraftutbygging i området tidligere, og det forelå storstilte planer på 70- og 80-tallet, skriver avisen, men den gang var det verneinteressene som vant frem. Nå mener Flo at det er fullt mulig å tillate utbygging uten at det går på bekostning av naturvern eller turistindustri.

– I dag kan man gjøre ting på en annen måte. Det har kommet ny teknologi, og det kan bygges ut vannkraft skånsomt også i nasjonalparkområder, mener Høyre-ordføreren.

Intelligent utnyttelse av ressursene

– Dette høres ut som en god idé, sier daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette.
– Vi vet at det er fullt mulig å bygge ut vannkraft på en måte som ivaretar interessene til både turistnæring og naturvern, det har en rekke av våre medlemmer allerede bevist. Det viktige er å finne balansepunktet i hvert enkelt vassdrag, og vurdere hver utbygging individuelt.

For foreninga er det viktig å tenke helhetlig når det kommer til utbygging av sårbare områder, og Glette sier at dette handler om å foreta inngrep som i praksis er lite synlige. Han peker blant annet på et eksempel som nevnes i Sunnmørsposten, der et kraftverk i Hjelledalen i Stryn kommune ble bygd i et område som er vernet, men uten at det gikk ut over vannføringen som er synlig for turister i området.

– Dette handler om intelligent utnyttelse av vannressursene, og det er fullt mulig å gjøre på skånsomt vis. Det innebærer blant annet å tillate en økt slukeevne, som kan utnytte flomvannet mer effektivt, sier Glette.