NVE ber søkere revurdere prosjekter

For å få ytterligere fortgang i konsesjonsbehandlingen, inviterer NVE nå til dugnad for å få frem de gode småkraftprosjektene. De ber alle søkere om å vurdere om prosjektene er gjennomførbare, eller om søknaden bør trekkes. Dette kan være nyttig, mener foreninga. – NVE har en kjempejobb foran seg, og det er helt klart en fordel om bare de mest realistiske prosjektene trenger å behandles, sier daglig leder i foreninga, Henrik Glette.- Vi er gjerne med på en slik dugnad, og oppfordrer våre medlemmer til å være edruelige.

Bakgrunnen for oppfordringen fra NVE er den store mengden konsesjonssøknader som er inne til behandling. I løpet av fjoråret kom det inn over 200 søknader, og køen nærmer seg nå 750. Det er en stor utfordring for NVE, som har som mål å ha disse søknadene ferdigbehandlet i 2017, for at prosjektene skal kunne komme med i el-sertifikatordningen.

– Vi må huske på at alle som søker har krav på å få en skikkelig behandling av sitt prosjekt. Det er mulig at det finnes håpløse prosjekter, men for oss er det viktig at de som har tro på sin søknad kan være trygge på at de behandles seriøst, sier Glette.

– Vi ser at NVE tar gode grep, for eksempel økt bruk av gruppevis behandling. Det kan godt være at det er avdekket at noen søknader er urealistiske og ikke burde vært sendt, og det bidrar ikke akkurat til å hjelpe oss med å nå 2020-målene.

Fire punkter

NVE legger frem fire punkter som de mener alle søkere bør vurdere sin søknad opp mot. Dette er problemstillinger som i utgangspunktet vil gjøre det umulig, eller i det minste svært vanskelig å få innvilget konsesjon.

1. Svært konfliktfylte prosjekter – store terrenginngrep, som går ut over allmennhetens interesser

2. Kostbare prosjekter – kostnadene ved utbygging er for store i forhold til inntektene over tid

3. Manglende grunneieravklaringer – avtale med alle grunneiere er ikke på plass, eller det er behov for ekspropriasjon

4. Manglende nett – dårlig kapasitet på distribusjonsnettet og høy tilkoblingskostnad gjennom separate anleggsbidrag

Alle disse punktene berører spørsmål som NVE har brukt som avslagsårsak, og direktoratet melder også at de ser at det nå ligger inne flere prosjekter som søkere bør vurdere å trekke, på grunn av dette.

– Jeg vet ikke hvor mange av våre medlemmer som har prosjekter som faller inn under disse punktene, men det bør være en bevissthet rundt det, sier Henrik Glette.
– For våre medlemmer er det jo åpenbart at denne vurderingen gjøres før søknaden sendes. Ingen ønsker å bruke flere hundre tusen på en søknad som ikke har sjans til å få ja.

Les mer hos NVE