Kritikk av Ut i Naturen

Kringkastingsrådet kom i dag med mild kritikk av Ut i Naturen-programmet “Ikke så grønn likevel?”, som foreninga klaget inn sammen med Norwea og Nobio. Vi er fornøyde med at programmet ble tatt opp til debatt, og at rådets medlemmer forsto våre ankepunkter. Utgangspunktet for klagen var at programmet, som gikk i november i fjor, var for ensidig, og at utelukkende sterke kritikere av el-sertifikatsystemet og fornybar utbygging fikk komme til orde. Vi mener at dette er i strid med NRKs ansvar som allmennkringkaster, og at det ble svært ubalansert, tendensiøst og agitatorisk.
Delvis innrømmelse

I sitt tilsvar pekte naturredaksjonen på at de har som oppgave å belyse alle aspekter ved norsk natur, også trusler mot naturmangfold og uberørte områder. Dette bestrider vi ikke, men vi mener likevel at programmet bar preg av å være et rent mikrofonstativ for sterke naturvernaktører.

Redaksjonen innrømmet da også i sitt tilsvar at programmet med fordel kunne inneholdt motstemmer og vært mer nyansert, uten at det ville berørt premissene. Samtidig presiserer redaksjonen at denne type programmer er noe de har laget i fortiden og vil lage i fremtiden.

Debatten

Det fremsto klart under dagens debatt i Kringkastingsrådet at et flertall av medlemmene i stor grad var enige med oss i at programmet var for ubalansert, og at dette ikke er i tråd med behovet for bredde og balanse i saksfremstillingen. Det ble også sagt at det er en styrke for NRK å tillate redaksjoner å lage programmer som ikke etterstreber full nøytralitet, men at dette stiller store krav til programskaperne.

Foreninga er glade for at rådet valgte å ta klagen vår opp til behandling, og er fornøyd med at vi opplevde at medlemmene var enige med oss, selv om vi selvsagt skulle sett at de gikk lenger i sin kritikk. Vi håper at dette kan være med på å skape en mer balansert saksfremstilling i denne type saker i fremtiden, både i Ut i Naturen og andre NRK-redaksjoner.

Etterhvert vil sakspapirene og konklusjonene legges ut på Kringkastingsrådets egne sider, der du også kan se et opptak av debatten.