FrPs debattant

Når Småkraftdagane 2013 går av stabelen 19-21. mars, så blir den brede politiske debatten et av høydepunktene. Fr FrP stiller Oskar J. Grimstad, som blant annet har markert seg med å være tydelig i spørsmålet om utnytting av verna vassdrag. Senest denne uken var Oskar Grimstad i Sunnmørsposten, og tok til orde for økt utbygging av vannressursene i landet vårt, også i verna vassdrag. Han sa til avisen at “så lenge tiltakene ikke er til skade for verneformålet, må vi gå inn i områder landet over”.
Grimstad mener blant annet at ny teknologi gjør det fullt mulig å bygge ut ny vannkraft i verna områder uten at det går ut over verneverdier, og peker også på at mange verneplaner er 50, 60 eller 70 år gamle, og at han ikke ser grunn til at de skal være hellige kyr.

Oskar J. Grimstad er relativt fersk som stortingspolitiker, han har sittet på tinget for Møre og Romsdal siden 2009, og er i dag FrPs talsmann for vannkraft og fornybar energi. Han har også vært medlem av FrPs sentralstyre fra 1999 til 2009.

Politisk debatt med Oskar Grimstad og politikere fra de andre stortingspartiene blir det klokken 15, 20. mars, på Småkraftdagane i Bergen.

Mer info om verdens viktigste småkraftkonferanse finner du her

Påmelding her