Åpen for utbygging i verna vassdrag

Utbygging i verna vassdrag trenger ikke være problematiske, mener Høyres Bjørn Lødemel. Han peker på at det viktig er å utrede hvert enkelt prosjekt så grundig som mulig. – Man må se på hvert enkelt prosjekt, hvilken type inngrep det er, hvor store de er og hvilke verneverdier som berøres. Da kan man finne at en utbygging i et verna vassdrag er fullt mulig uten at det er i strid med verneverdiene, sier Bjørn Lødemel fra Høyre.- Vi i Høyre har jo tidligere sagt at vi er for utbygginger opp til 3 MW i verna vassdrag, men vi kan også vurdere større utbygginger, så lenge man ser på konkrete konsekvenser, sier Lødemel.

Klima og vekst

I forrige uke la det internasjonale energibyrået IEA frem en rapport om energi i Norden, og slo der fast at vannkraften er av avgjørende betydning hvis Norge skal nå sine fornybarmål, og ha et håp om klimanøytralitet innen 2050. Dette betyr at vi trenger nye utbygginger, og Småkraftforeninga uttalte i dag til Nationen at de mange steder er mulig å ivareta hensikten med vern samtidig som man utnytter vannkraften.

– Vi håper på en jevn og god utbygging fram til 2020, men også etter det er det ressurser som kan utnyttes godt, sa daglig leder Henrik Glette til avisen. Dette er synspunkter som deles av Bjørn Lødemel.

– Fornybar energi er en evigvarende ressurs, som er veldig viktig for den fornybare fremtiden, sier han.
– Det er jo også slik at mens fornybar er med på å nå klimamålene, så representerer vannkraften verdiskaping i distriktene, og det er viktig for oss.

Politisk vilje

I forrige uke åpnet Høyre-ordfører Sven Flo i Stryn for utbygging av vannkraft i verneområdet Breheimen, og FrP er også positive til dette. I tillegg har Senterpartiet også signalisert støtte til å tillate utbygging i verna vassdrag. Bjørn Lødemel er likevel ikke enig i at det nærmer seg noe man kan kalle bred politisk enighet.

– Dagens regjering er nok en bremse for en slik utvikling, selv om Sp sier noe annet, mener Lødemel.
– Jeg tror ikke næringen kan regne med at de rødgrønne kommer til å gjøre noe vesentlig i denne saken så lenge de er ved makten.

– For Høyre så er dette tvert imot klar politikk. Vi sier ikke at vi vil ha noen omkamp om verneplanene, eller gå i krig med miljøbevegelsen, men vi mener at det i enkelte tilfeller kan være greit å tillate utbygging. Det viktige er å vurdere hver enkelt plan grundig, og etter min mening bør det være solid forankret lokalt. Mer makt kan ligge i de berørte kommunene, de må ha en grundig prosess før utbygginger vedtas.