Bransjen tror på 15 TWh innen 2020

En ny spørreundersøkelse viser at vannkraftbransjen er svært optimistisk med tanke på utbyggingstakten de nærmeste årene. De spurte mener det er sannsynlig med 15 TWh ny norsk vannkraft, skriver TU. El-sertifikatsystemet har utløst en mengde nye fornybar prosjekter i Norge, og nå viser det seg altså at bransjen selv tror at norsk vannkraft kan stå for godt over halvparten av de 26.4 TWh ny fornybar energi som den svensk-norske ordningen skal utløse, skriver Teknisk Ukeblad.
Undersøkelsen, som er ledet av Høgskulen i Sogn og Fjordane, viser at det foreligger planer om utbygging av 20 TWh vannkraft innen 2020, tidsnok til å komme inn under el-sertifikatordningen. Men de spurte tror ikke at alt dette blir utbygd.

– Næringen mener selv at 15 TWh vannkraft har stor eller ganske stor sannsynlighet for å bli utbygd, sier Kristin Linnerud ved Cicero til bladet. Hun sier samtidig at hun tror dette er et litt for optimistisk anslag, blant annet fordi NVE sier nei til flere snåkraftverk enn tidligere.

Potensialet til vannkraftprosjektene som har søkt konsesjon er altså på 20 TWh, og av dem utgjør rundt halvparten småkraftverk, og resten større kraftverk og opprustning eller utvidelse av eksisterende kraftverk.