Aps debattant

Årets politiske debatt under Småkraftdagane skal handle om hvordan vi best kan utnytte Norges fornybare ressurser og sørge for fornybar verdiskaping. Arbeiderpartiet stiller med Torstein Rudihaugen. Det er på ettermiddagen 20. mars representanter for de politiske partiene barker sammen til småkraftdebatt i Bergen. Fra det største regjeringspartiet stiller Torstein Rudihagen, som har sittet i Energi- og miljøkomiteen siden 2009.
Mange av våre medlemmer husker kanskje Rudihagen fra debatten om tilbakevirkende kraft ved innføring av el-sertifikatsystemet. Foreninga ble svært skuffet over det vi oppfattet som et løftebrudd, som har skapt problemer for flere av våre medlemmer. Da debatten raste i 2010, var Torstein Rudihagen den som forsvarte regjeringens valg om å annullere sertifikatløftene.

I det siste har også Rudihagen markert seg i tydelig forsvar for bevaring av hjemfallsretten. I en kronikk sa Rudihagen nylig at:

“…vannkrafta, forvaltninga av den og eigarskapet til denne naturressursen er avgjerande for vår velferd. Desse energiressursane er folket sin eigedom. For å sikre det og at folket skal ha nytte og glede av dette, har vi heimfallsretten som sikrar offentleg eigarskap. Eit heimfall som vi har måtta kjempa for i over hundre år mot høgrekreftane som ville privatisere og selge ut.”

Vi regner med at det blir en god og sprek sikurs med Torstein Rudihagen på laget, og ønsker velkommen til debatt 20. mars.

Mer informasjon og påmelding til Småkraftdagane 2013 finner du HER.