CO2-prisen fortsetter nedover

Prisen på CO2-kvoter synker videre, og lite tyder på at den vil stige med det første. Fallet trekker kraftprisen nedover og demper andre faktorer som tilsier oppgang, mener NEAS. Handelen med CO2-kvoter har blitt en europeisk hodepine. Tidligere i måneden måtte den tyske EEX-børsen kansellere en auksjon fordi prisen ble for lav, og i dag handles kvotene for bare 3.50 Euro per tonn.
Nå er det EU som holder markedet oppe, fordi det ville vært et politisk nederlag hvis markedet falt helt sammen. Det er også god grunn til å tro at CO2-prisene fortsetter nedover i overskuelig fremtid, forteller Borgny Hatlestad Tveekrem, som leder handelsavdelingen til NEAS.

– Videre fremover er det snakk om å trekke ut 900 millioner kvoter og fordele volumet til senere perioder. Dette vil forsterke presset på CO2-prisen enda mer. Prisen kan falle, og i 2007 var den helt nede i 0, sier Hatlestad Tveekrem.

– Hvorfor faller prisen?

Hovedårsaken er lav etterspørsel, som skyldes dårlige tider og økonomisk krise i Europa. Det er for stort overskudd av kvoter i markedet.

Kraftprisen relativt uberørt

Det kraftige fallet i CO2-priser har påvirket kraftprisen tidligere, og høye kvotepriser gir høyere kraftpriser. Men samtidig er det ikke nødvendigvis slik at et videre fall i CO2-prisen nå vil påvirke kraftprisen negativt i stor grad.

– Slik jeg ser det, har CO2-prisen størst innvirkning på den tyske kraftprisen, som igjen har innvirkning på den nordiske prisen. Det er mange faktorer som spiller inn, og summen av dem påvirker endringer i kraftprisen, sier Hatlestad Tveekrem.

– CO2-prisen er bare en av mange påvirkningsfaktorer, mens hydrologi og værvarsel normalt er viktigere faktorer, sammen med kjernekraft og vind.

– Hva hvis CO2-prisen stiger?

– Dersom den skulle snu, noe som er lite sannsynlig med det første, så kan det være et signal som påvirker kraftprisen. Men styrken i signalet vil være svært avhengig av utviklingen i andre påvirkningsfaktorer, sier Hatlestad Tveekrem.