Nettselskaper selv skyld i lav kostnadseffektivitet

Årsaken til at nettselskapene kommer ut med lav kostnadseffektivitet i DEA-analyser, ligger hos selskapene selv, viser ny NVE-rapport. Det er altså ikke kostnadsnorm-modellen som har skylden, i følge rapporten. Den nye rapporten viser at de fleste selskapene som kommer ut med lav kostnadseffektivitet i modellen, er små og har voksende drift- og vedlikeholdskostnader. Dessuten har de mange årsverk i forhold til oppgaven de utfører.
NVE har gått gjennom datagrunnlaget til elleve distribusjonsnettselskap som har et lavt DEA-resultat. (DEA, eller Data Envelopment Analysis, brukes for å sammenlikne selskaper som utfører de samme eller liknende oppgaver).

I snitt har disse selskapene høyere kapitalkostnader enn bransjesnittet. Seks av selskapene er samvirkelag, mens fem eies av kommuner i første eller andre ledd.

Formålet med arbeidet har vært å finne årsaken til hvorfor enkelte selskap kommer dårlig ut i de sammenlignende analysene som inngår i beregningsgrunnlaget når nettselskapenes inntektsrammer fastsettes. Den nye rapporten konkluderer altså med at det primært er forhold hos selskapene selv, og ikke konstruksjonen av kostnadsnormmodellen, som resulterer i lave DEA-resultater.

Les rapporten hos NVE