Vil ha innflytelse på Statnett

Statnett har annonsert sitt nye markeds- og driftsforum. Nok en gang glemmes de nye kraftprodusentene. Småkraftforeninga ber om plass i forumet. Småkraftforeninga representerer private småkraftutbyggere som ellers ikke har noen stemme inn i systemene.
-Det er viktig at Statnett hører alle stemmene som påvirkes av utbyggingsplaner, systemplanlegging og drift, sier daglig leder Henrik Glette i foreninga.
–Vi ber om at våre interesser også inkluderes i Statnetts nye markeds- og driftsforum.

Det er forventet at mer enn halvparten av ny produksjon fram mot 2020 vil være småkraft. Store deler av dette vil komme fra produsenter som ikke er representert i Statnetts forum.
-Det er naturlig og riktig at også disse produsentene blir representert, sier Glette. –Da er Småkraftforeninga den naturlige representanten for disse i forumet.