Venstres debattant vil ha energimelding

Når politikerne møtes til debatt på Småkraftdagane 2013, så settes den norske fornybarpolitikken under lupen. Venstres representant, Terje Breivik, hører til dem som krever en egen energimelding. Olje- og energiminister Ola Borten moe avlyste i fjor en egen energimelding for Norge, med henvisning til at det ikke var behov for en slik melding, siden alle aktuelle spørsmål er besvart i andre meldinger. Dette er ikke alle andre partier enige i, blant annet Venstre.
– Venstre mener Norge trenger en overordnet, helhetlig plan for energiutviklingen, sa partiets nestleder Terje Breivik i januar.
– Planen bør ha et tidsperspektiv frem til 2050, og sette Norge sin rolle og Norges muligheter inn i en internasjonal sammenheng. Planen bør dessuten innholde mål for produksjon av fornybar energi og vurderinger knyttet til innenlands infrastruktur og utenlandskabler, sa Breivik.

Ønsker utenlandskabler

Venstres fornybarpolitikk er nært knyttet til verdens klimautfordringer, og partiet mener at fornybar energi og energieffektivisering er de to viktigste tiltakene for å nå 2 – graders målet. Breivik peker blant annet på behovet for gode muligheter til å eksportere norsk fornybar energi.

– En forutsetning for at norsk fornybar energi skal ta ut potensialet, både klima- og inntektsmessig, er at norske produsenter har tilgang til markedet i Europa. Kabelkapasiteten, og særlig til utlandet, er en flaskehals, sa Breivik.

Politikere fra alle Stortingspartier møter til debatt på Småkraftdagane 2013 i Bergen, 19-21. mars.

Politikerne som deltar er: Torstein Rudihagen (Ap), Bjørn Lødemel (H), Oskar J. Grimstad (FrP), Lars Egeland (SV), Knut M. Olsen (Sp), Terje Breivik (V). KrF har ikke bekreftet hvem som kommer.