Alt om småkraft

19.-21. mars er det igjen klart for Småkraftdagene. Denne gangen går de av stabelen i Bergen. Her samles en stadig voksende bransje for å utveksle erfaringer, skaffe mer kompetanse og se alt det nyeste innen utstyr og utvikling. Tirsdag 19. mars er NVEs småkraftseminar. Da dekker temaene alt fra «elvemuslingens forunderlige liv», hydrologi og konsesjonsvilkår til en gjennomgang av hva som skjer når turbin og generator overbelastes over tid. Dette seminaret er gratis.
Les hele programmet for tirsdag HER

Onsdag 20. mars er det fokus på politikk og rammevilkår, og representanter for alle de politiske partiene på Stortinget stiller til debatt om verdiskaping og utnyttelse av Norges fornybare ressurser.

Årets hovedtaler er Petter Haas Brubakk, direktørfor næringspolitikk i NHO. I tillegg blir det vurderinger og analyser av elsertifikatmarkedet ved den ledende eksperten Peter Chudi fra Svenska Kraftmäkling og et hyperaktuelt foredrag om situasjonen i nettet når Håkon Taule spør om nettselskapene har «for store oppgaver, for lite penger?».

Dagen avsluttes med årsmøte i Småkraftforeninga og festmiddag.

Her kan du lese hele programmet for onsdagen.

Torsdag 21. mars er det klart for tre parallellsesjoner. Her kan du velge mellom en sesjon myntet på de som planlegger sitt eget kraftverk, med ledende eksperter på blant annet grunneiersamarbeid, konsesjon, finansiering og grunneiere som deler egne erfaringer med utbygging.

En sesjon tar for seg spennende tekniske spørsmål som fakturakontroll for innmatingsavgift, hydrogen som energibærer og flaskehalsproblematikk i nettet.

Den tredje sesjonen handler om et nytt spennende felt innen småskala kraftproduksjon i Norge, småskala vindkraft. Her kan man lære av svenske erfaringer, grunneiere deler egne erfaringer og det redegjøres for konsesjonsprosessen.

Torsdagen avsluttes med busstur og besøk på generatorverkstedet til Karsten Moholt og Stend kraftverk.

Her kan du lese hele programmet for torsdagen.

Det er allerede påmeldt spennende utstillere innen alle fagfelt.

Priser for deltagelse og overnatting finner du HER.

HER kan du melde deg på.