Nye gruppebehandlinger i NVE

NVE er godt i gang med sine nye prosedyrer for behandling av småkraftsøknader. Nå er gruppebehandlinger underveis i både Tinn og Notodden, og det er varslet behandling i Ørsta og Volda. Disse behandlingene dekker 22 søknader om nye småkraftverk. Onsdag 13. februar ble det avholdt folkemøte om søknadene i Tinn og Notodden, hvor flere søkere har søkt om til sammen åtte nye kraftverk. Høringsfristen på disse prosjektene er 15. mai.
I Ørsta og Volda er 14 saker sendt ut til høring i de to kommunene. Søknadene omfatter til sammen 112 GWh ny produksjon. Høringsfristen er 10. mai.

Småkraftforeninga følger utviklingen i saksbehandlingen hos NVE tett, og imøteser den gruppevise behandlingen med interesse.

Du kan lese mer om konsesjonsbehandling og se de enkelte søknadene på NVE sine nettsider http://nve.no